รับสมัครพนักงานตำแหน่งที่ต้องการ

บริษัท PRI PRODUCTS เป็นโรงงานผลิตตู้ไฟ รับผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า มีความต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ได้แก่ ช่างไฟฟ้าวายริ่งคอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล , ช่างไฟฟ้า เขียนแบบ CADตู้คอนโทรล , คนเขียนแบบเพื่อผลิตตู้ ใช้โปรแกรม CAD cncKAD , ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง

 

1.ช่างไฟฟ้า วายริ่งตู้คอนโทรล ,ช่างประกอบตู้คอนโทรล

แผนกวายริ่งตู้ไฟฟ้า

รายละเอียดงาน :

• วายริ่งสายในตู้ไฟ ตู้คอนโทรลตามแบบ หรือ สามารถออกแบบวงจร ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า
•  ประกอบตู้ควบคุม ตู้สวิทซ์บอร์ดต่างๆตามแบบ
•  ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าตามแบบ
• ประสานงานกับแผนกขึ้นตู้
ไฟ

อัตราที่รับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไปด้านเกี่ยวกับ ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์
• มีความละเอียดรอบคอบ, ขยัน, อดทน, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
• มีความรู้ และประสบการณ์ในงานPLC จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากเขียนแบบ CAD ได้จะได้รับการพิจารณาเป้นพิเศษ

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• โบนัสตามผลประกอบการ
• ค่าล่วงเวลา
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

สมัครงานติดต่อ :

• ฝ่ายบุคคล Tel: 085-1795939
• LINE ID: chavlitv1
• Email: chavalit.sng@gmail.com


 

2.ช่างเขียนแบบเพื่อผลิต ใช้โปรแกรม เขียน cad cncKad

แผนกขึ้นตู้ไฟฟ้า

รายละเอียดงาน :

• เขียนแบบโปรแกรม cncKad 2D CAD (เครื่อง cnc Punching)
•  แกะและคลี่แบบ งานตู้ไฟฟ้า ตู้MDB
•  ใช้งานเครื่อง CNC punching และดูแลเครื่อง
• ประสานงานกับแผนกวายริ่งตู้
ไฟ

อัตราที่รับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• อ่านแบบและคลี่แบบงานตู้ไฟ (งานตู้เหล็ก) ได้
• มีความละเอียดรอบคอบ, ขยัน, อดทน, มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• โบนัสตามผลประกอบการ
• ค่าล่วงเวลา
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

สมัครงานติดต่อ :

• ฝ่ายบุคคล Tel: 085-1795939
• LINE ID: chavlitv1
• Email: chavalit.sng@gmail.com


 

3.ช่างไฟฟ้า ประเมินราคาตุ้ไฟ เขียนแบบCAD ตุ้ไฟ

แผนกวายริ่งตู้ไฟฟ้า

รายละเอียดงาน :

• เขียนแบบตู้ไฟ2D , เขียนแบบวงจรไฟฟ้า , ถอดแบบอุปกรณ์ในตู้ไฟ
•  ถอดแบบอุปกรณ์ และทำใบเสนอราคาตู้ไฟ
•  ออกแบบวงจร ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า
• ประสานงานกับแผนกขึ้นตู้
ไฟ

อัตราที่รับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไปด้านเกี่ยวกับ ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์
• สามารถเขียนแบบ CAD ได้คล่อง
• มีความละเอียดรอบคอบ
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
• มีความรู้ และประสบการณ์ในงานPLC จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประสบการณ์เขียนแบบอย่างน้อย 1ปี

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• โบนัสตามผลประกอบการ
• ค่าล่วงเวลา
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

สมัครงานติดต่อ :

• ฝ่ายบุคคล Tel: 085-1795939
• LINE ID: chavlitv1
• Email: chavalit.sng@gmail.com


 

4.ช่างไฟฟ้า ซ่อมบำรุง

แผนกวายริ่งตู้ไฟฟ้า

รายละเอียดงาน :

•  ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุง ประกอบเครื่องจักรในภายในโรงงาน PRI และทำระบบ PM
•  ช่วยงานวายริ่ง และประกอบตู้ไฟตามแบบเป็นครั้งคราว

อัตราที่รับ :
1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไปด้านเกี่ยวกับ ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์
• มีความละเอียดรอบคอบ, ขยัน, อดทน, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• โบนัสตามผลประกอบการ
• ค่าล่วงเวลา
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

สมัครงานติดต่อ :

• ฝ่ายบุคคล Tel: 085-1795939
• LINE ID: chavlitv1
• Email: chavalit.sng@gmail.com

5.ช่างซ่อมบำรุง ช่างกล กลึง

แผนกซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน :

•  ดูแล ซ่อมและวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าและสาธารณูโภคที่ใช้ในการผลิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
•  ควบคุม ดูแล ทำ Preventive Maintenance และ Planned Maintenance
•  กลึง มิลลิ่ง ซ่อมสร้างชิ้นส่วนอะไหร่พื้นฐานได้
•  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

อัตราที่รับ :
1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไปด้านเกี่ยวกับ เครื่องกล หรือไฟฟ้า
• มีความละเอียดรอบคอบ, ขยัน, อดทน, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• มีพื้นฐานงานนิวเมตริก ไฮดรอริก ใช้เครื่องกลึง และมิลลิ่ง เบื้องต้นได้  หรือพร้อมเรียนรุ้ใช้งาน
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• โบนัสตามผลประกอบการ
• ค่าล่วงเวลา
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

สมัครงานติดต่อ :

• ฝ่ายบุคคล Tel: 085-1795939
• LINE ID: chavlitv1
• Email: chavalit.sng@gmail.com