บทความ

Knowledge

ท่อขาว ท่อเหลืองต่างกันยังไง

รู้หรือไม่? ความแตกต่างระหว่าง
ท่อร้อยสายไฟสีขาว และ ท่อร้อยสายไฟสีเหลือง

ท่อร้อยสายไฟเป็นส่วนประกอบที่ใช้หุ้มสายไฟ ร้อยสายไฟ สายโทรศัพท์ รวมถึงสายสัญญาณต่างๆในอาคาร จึงควรคำนึงเลือกใช้ท่อที่มีความปลอดภัย และมีมาตรฐาน ท่อร้อยสายไฟ PRI คำนึงถึงปัจจัยความปลอดภัยของผุ้ใช้อาคารเป็นอันดับแรก...
อ่านต่อ...
pvc upvc ต่างกัน

รู้หรือไม่? ความแตกต่างระหว่าง
PVC และ uPVC

PVC หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ PVCโฟม ซึ่งจะเป็นที่ชื่อที่ต่างประเทศนิยมใช้เรียกกันอย่างกว้างขวาง โดยชื่อของPVCนี้จะมีความใกล้เคียงกับUPVCหรือไวนิลมาก แต่ก็จะมีความแตกต่างกัน...

อ่านต่อ...

รู้หรือไม่? ว่าค่า IPคืออะไร?
IP คือค่า มาตรฐานกันฝุ่น และกันน้ำ

ส่วนใหญ่ในสถานที่ที่จะนำตู้ไฟพลาสติกไปเพื่อใช้ติดตั้งสายไฟ, อุปกรณ์ไฟฟ้า มักจะมีละอองฝุ่น หยดน้ำ หรือจำเป็นต้องใช้ในสถานที่ภายนอกอาคารที่มีจะโดนน้ำฝน  ทางผู้ผลิตตู้ไฟ จึงออกเเบบตู้ หรือกล่องไฟพลาสติก ให้มีความสามารถในการใช้งานในสถานที่ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  โดยยึดมาตรฐาน ซึ่งนั่นคือ มาตรฐาน IP...

อ่านต่อ...

มารู้จักกับ
การออกแบบตู้ไฟฟ้า ต้องมีอะไรบ้าง

แผงควบคุมไฟฟ้ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อันที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ รวมไปถึงการตัดตอนวงจรในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ...
อ่านต่อ...
Typical Form Separation

รู้หรือไม่? Form ของตู้สวิทซ์บอร์ดไฟฟ้า คืออะไร?
Typical Form Separation

ความหมายของ Form ตู้สวิทซ์บอร์ดไฟฟ้าคือ คุณลักษณะหรือรูปแบบการแบ่งกั้นแยกส่วนที่มีไฟฟ้า (Live Part) หรือส่วนที่เป็นอันตราย โดยใช้ Partitions กั้นแยกระหว่างอุปกรณ์หลักภายในตู้ไฟ โดยจะพิจารณาการแบ่งแยกช่องการติดตั้ง ของอุปกรณ์ไฟฟ้า...

อ่านต่อ...