ตู้ไฟแบบสำเร็จ : ตู้เมน, ตู้DB, ตู้มิเตอร์

ตู้ไฟ Switch board พร้อมส่ง

ตู้ไฟสำเร็จรูปแบบต่างๆ

ตู้มิเตอร์9ช่องฝาจม ขนาด 60x80x15cm
ราคา 2,250.-
ตู้สแตนเลสกันน้ำ ขนาด 40x60x25cm
ราคา 9,000.-
ตู้100A ลูก4ตัว
ขนาด 70x100x20cm
ราคา 14,680.-

บริษัท PRI PRODUCTS ผลิตตู้ไฟฟ้า ตู้ MDB แบบสำเร็จ เป็นตู้ไฟเปล่า และแบบ เดินบัสบาร์ วายริ่งให้ลูกค้าพร้อมใช้งาน โดยมี รุ่น NF100 F4, F6 (เมน100A ลูกย่อย4และ6ช่อง) และ NF250 F4, F6 (เมน100A ลูกย่อย4และ6ช่อง) ใช้เป็นทั้งตู้เมน MDB และตู้ย่อย DBได้ รับประกัน 1ปี  และยังมีตู้แบบสำเร็จแบบอื่นๆอีก ได้แก่ ตู้มิเตอรไฟ ตู้กันฝน ผลิตจากโรงงาน PRIทำตู้ไฟ ในคุณภาพสินค้าที่เชื่อถือได้

บริษัท PRI PRODUCTS ผลิตตู้ไฟฟ้า ตู้ MDB แบบสำเร็จ เป็นตู้ไฟเปล่า และแบบ เดินบัสบาร์ วายริ่งให้ลูกค้าพร้อมใช้งาน โดยมี รุ่น NF100 F4, F6 (เมน100A ลูกย่อย4และ6ช่อง) และ NF250 F4, F6 (เมน100A ลูกย่อย4และ6ช่อง) ใช้เป็นทั้งตู้เมน MDB และตู้ย่อย DBได้ รับประกัน 1ปี  และยังมีตู้แบบสำเร็จแบบอื่นๆอีก ได้แก่ ตู้มิเตอรไฟ ตู้กันฝน ผลิตจากโรงงาน PRIทำตู้ไฟ ในคุณภาพสินค้าที่เชื่อถือได้

บริษัท PRI PRODUCTS ผลิตตู้ไฟฟ้า ตู้ MDB แบบสำเร็จ เป็นตู้ไฟเปล่า และแบบ เดินบัสบาร์ วายริ่งให้ลูกค้าพร้อมใช้งาน โดยมี รุ่น NF100 F4, F6 (เมน100A ลูกย่อย4และ6ช่อง) และ NF250 F4, F6 (เมน100A ลูกย่อย4และ6ช่อง) ใช้เป็นทั้งตู้เมน MDB และตู้ย่อย DBได้ รับประกัน 1ปี  และยังมีตู้แบบสำเร็จแบบอื่นๆอีก ได้แก่ ตู้มิเตอรไฟ ตู้กันฝน ผลิตจากโรงงาน PRIทำตู้ไฟ ในคุณภาพสินค้าที่เชื่อถือได้


ตู้MDB เมนไฟฟ้า ขนาด 100A
ตู้MDB เมนไฟฟ้า ขนาด 100A
ตู้MDB เมนไฟฟ้า ขนาด 100A

ตู้MDB 3P100A ลูกย่อย4 และ6ช่อง (NF100+เบรกเกอร์)

ตู้MDB 3P100A ลูกย่อย4 และ6ช่อง (NF100+เบรกเกอร์)

ตู้ไฟฟ้าสำเร็จ เมนขนาด100A อุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้งใช้งาน

ตู้ไฟฟ้าสำเร็จ เมนขนาด100A
อุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้งใช้งาน
ตู้ MDB 100A
ตู้ไฟMDB รุ่น NF100 สำหรับหม้อแปลง 60kVA ผลิตจากเหล็ก EG. กันสนิม ภายในตู้เดินบัสบาร์ และชุดคอนโทรล อุปกรณ์พร้อมติดตั้งใช้งาน 
- เมนเบรกเกอร์ 3P100A 10kA
- ลูกย่อย  3P63A 5kA 
- สามารถสั่งเบรกเกอรเพิ่มได้อีก หรือเปลี่ยนแอมเป็นขนาดอื่นได้
-บัสบาร์เมน ขนาด 15x3mm.
-บัสบาร์ลูกย่อย ขนาด 15x3mm.
- พร้อมอุปกรณ์หน้าตู้ชุดมาตรฐาน
- น้ำหนักตู้ประมาณ 26กก.(รุ่นNF100 F4) และ 28.5กก.(รุ่นNF100 F6)
- มีสินค้าในสต็อก พร้อมส่ง
ตู้ MDB 100A
ตู้ไฟMDB รุ่น NF100 สำหรับหม้อแปลง 60kVA
ผลิตจากเหล็ก EG. กันสนิม ภายในตู้เดินบัสบาร์
และชุดคอนโทรล อุปกรณ์พร้อมติดตั้งใช้งาน 

- เมนเบรกเกอร์ 3P100A 10kA
- ลูกย่อย  3P63A 5kA 
- สามารถสั่งเบรกเกอรเพิ่มได้อีก
  หรือเปลี่ยนแอมเป็นขนาดอื่นได้
-บัสบาร์เมน ขนาด 15x3mm.
-บัสบาร์ลูกย่อย ขนาด 15x3mm.
- พร้อมอุปกรณ์หน้าตู้ชุดมาตรฐาน
- น้ำหนักตู้ประมาณ 26กก.(รุ่นNF100 F4) และ 28.5กก.(รุ่นNF100 F6)
- มีสินค้าในสต็อก พร้อมส่ง

ตู้ MDB  100a
ตู้ไฟMDB รุ่น NF100 สำหรับหม้อแปลง 60kVA
ผลิตจากเหล็ก EG. กันสนิม ภายในตู้เดินบัสบาร์
และชุดคอนโทรล อุปกรณ์พร้อมติดตั้งใช้งาน 

- เมนเบรกเกอร์ 3P100A 10kA
- ลูกย่อย  3P63A 5kA 
- สามารถสั่งเบรกเกอรเพิ่มได้อีก
  หรือเปลี่ยนแอมเป็นขนาดอื่นได้
-บัสบาร์เมน ขนาด 15x3mm.
-บัสบาร์ลูกย่อย ขนาด 15x3mm.
- พร้อมอุปกรณ์หน้าตู้ชุดมาตรฐาน
- น้ำหนักตู้ประมาณ 26กก.(รุ่นNF100 F4)
  และ 28.5กก.(รุ่นNF100 F6)
-มีสินค้าในสต็อก พร้อมส่ง

  รายการของในตู้ ยี่ห้อ
1 ตู้ฝาจม เหล็กกันสนิมEG หนา1.0mm. PRI
2 วายริ่ง PRI
3 Volt meter 96x96 500V  MIZUDA
4 Amp meter100/5  96x96 500V  MIZUDA
5 Volt selector หน้าเงิน MIZUDA
6 Amp selector หน้าเงิน MIZUDA
7 CT MSQ-30 100/5 x3
MIZUDA
8 FUSE HOLDER 10x38+FUSE 6A x3
PRI
9 PILOT LAMP R Y B 220V 22MM. x3
PRI
10 ป้ายคล้อง x3
PRI
  รายการของในตู้ ยี่ห้อ
1 ตู้ฝาจม เหล็กกันสนิม EG หนา1.0mm. PRI
2 วายริ่ง PRI
3 Volt meter 96x96 500V  MIZUDA
4 Amp meter100/5  96x96 500V  MIZUDA
5 Volt selector หน้าเงิน MIZUDA
6 Amp selector หน้าเงิน MIZUDA
7 CT MSQ-30 100/5 x3 MIZUDA
8 FUSE HOLDER 10x38+FUSE 6A x3 PRI
9 PILOT LAMP R Y B 220V 22MM. x3 PRI
10 ป้ายคล้อง x3 PRI

ตู้เมน100A ลูก4ช่อง (รุ่น NF100 F4+เบรกเกอร์)

ตู้ไฟ รุ่น NF100 F4 พร้อมเบรกเกอร์
เป็นตู้ขนาดเมน 3P100A  ช่องใส่ลูกย่อย 4ช่อง เดินพร้อมบัสบาร์ทุกช่อง โดยลูกย่อยสามารถใส่เบรกเกอร์ MITSUBISHI รุ่น NF63 และ NF125 ได้
- ตู้ขนาด กxสxล = 70x100x20cm
- เมนเบรกเกอร์ 3P100A 25kA
- ลูกย่อย  3P63A 5kA x2ลูก
- สามารถสั่งเบรกเกอรเพิ่มได้อีก
  หรือเปลี่ยนแอมเป็นขนาดอื่นได้
ตู้ไฟ รุ่น NF100 F4 พร้อมเบรกเกอร์
เป็นตู้ขนาดเมน 3P100A  ช่องใส่ลูกย่อย 4ช่อง
เดินพร้อมบัสบาร์ทุกช่อง โดยลูกย่อยสามารถใส่เบรกเกอร์ MITSUBISHI รุ่น NF63 และ NF125 ได้
- ตู้ขนาด กxสxล = 70x100x20cm
- เมนเบรกเกอร์ 3P100A 10kA
- ลูกย่อย  3P63A 5kA x2ลูก
- สามารถสั่งเบรกเกอรเพิ่มได้อีก
  หรือเปลี่ยนแอมเป็นขนาดอื่นได้
ตำแหน่ง รายการเบรกเกอร์ ยี่ห้อ จำนวน
F0 เบรกเกอร์ 3P100/125 10kA NF125CV MITSUBISHI 1
F1, F2 เบรกเกอร์ 3P63/63 5kA NF63CV MITSUBISHI 2
ตำแหน่ง              รายการเบรกเกอร์                    
F0           เบรกเกอร์ 3P100/125 10kA NF125CV MITSUBISHI x1ตัว
F1-F4      เบรกเกอร์ 3P63/63 5kA NF63CV MITSUBISHI x4ตัว

เบรกเกอร์ลูกย่อย F1-F4 เปลี่ยนและเพิ่มได้
เป็นรุ่น NF63CV 3P มีให้เลือก 6,10,16,20,25,32,40,50,63A
โดยคิดราคา 1,200.-/ตัว

เบรกเกอร์ลูกย่อย F1-F4 เปลี่ยนและเพิ่มได้
เป็นรุ่น NF63CV 3P มีให้เลือก 6,10,16,20,25,32,40,50,63A
โดยคิดราคา 1,200.-/ตัว

ราคา 14,680.-

รับประกันสินค้า 1ปี

ตู้เมน100A ลูก6ช่อง (รุ่น NF100 F6+เบรกเกอร์)

ตู้ไฟ รุ่น NF100 F6 พร้อมเบรกเกอร์
เป็นตู้ขนาดเมน 3P100A  ช่องใส่ลูกย่อย 6ช่อง เดินพร้อมบัสบาร์ทุกช่อง โดยลูกย่อยสามารถใส่เบรกเกอร์ MITSUBISHI รุ่น NF63 และ NF125 ได้
- ตู้ขนาด กxสxล = 70x110x20cm
- เมนเบรกเกอร์ 3P100A 10kA
- ลูกย่อย  3P63A 5kA x4ลูก
- สามารถสั่งเบรกเกอรเพิ่มได้อีก
  หรือเปลี่ยนแอมเป็นขนาดอื่นได้
ตู้ไฟ รุ่น NF100 F6 พร้อมเบรกเกอร์
เป็นตู้ขนาดเมน 3P100A  ช่องใส่ลูกย่อย 6ช่อง
เดินพร้อมบัสบาร์ทุกช่อง โดยลูกย่อยสามารถใส่เบรกเกอร์ MITSUBISHI รุ่น NF63 และ NF125 ได้
- ตู้ขนาด กxสxล = 70x110x20cm
- เมนเบรกเกอร์ 3P100A 10kA
- ลูกย่อย  3P63A 5kA x4ลูก
- สามารถสั่งเบรกเกอรเพิ่มได้อีก
  หรือเปลี่ยนแอมเป็นขนาดอื่นได้
ตำแหน่ง รายการเบรกเกอร์ ยี่ห้อ จำนวน
F0 เบรกเกอร์ 3P100/125 10kA NF125CV MITSUBISHI 1
F1- F4 เบรกเกอร์ 3P63/63 5kA NF63CV MITSUBISHI 4
ตำแหน่ง              รายการเบรกเกอร์                    
F0           เบรกเกอร์ 3P100/125 10kA NF125CV MITSUBISHI x1ตัว
F1-F4     เบรกเกอร์ 3P63/63 5kA NF63CV MITSUBISHI x4ตัว
  

เบรกเกอร์ลูกย่อย F1-F4 เปลี่ยนและเพิ่มได้
เป็นรุ่น NF63CV 3P มีให้เลือก 6,10,16,20,25,32,40,50,63A
โดยคิดราคา 1,200.-/ตัว
หรือรุ่น NF125CV 3P มีให้เลือก 50,63,80,100,125A
โดยคิดราคา 2,100.-/ตัว

เบรกเกอร์ลูกย่อย F1-F6 เปลี่ยนและเพิ่มได้
เป็นรุ่น NF63CV 3P มีให้เลือก 6,10,16,20,25,32,40,50,63A
โดยคิดราคา 1,200.-/ตัว
หรือรุ่น NF125CV 3P มีให้เลือก 50,63,80,100,125A
โดยคิดราคา 2,100.-/ตัว

ราคา 17,880.-

รับประกันสินค้า 1ปี

เซตตู้เมน100A + ดิจิตอลมิเตอร์

ตู้ไฟแบบหน้าตู้ดิจิตอลมิเตอร์ตู้ไฟแบบหน้าตู้ดิจิตอลมิเตอร์

Digital meter รุ่น OML86 + ตู้เมน100A ลูก4ช่อง (รุ่น NF100 F4+เบรกเกอร์)

Setตู้พร้อม มิเตอร์ดิจิตอล OML86 จอLED ยี่ห้อ MIZUDA

ราคา 15,540.-
ตู้ไฟ 100A ติด ดิจิตอลมิเตอร์ตู้ไฟ 100A ติด ดิจิตอลมิเตอร์

Digital meter รุ่น OML86 + ตู้เมน100A ลูก6ช่อง (รุ่น NF100 F6+เบรกเกอร์)

Setตู้พร้อม มิเตอร์ดิจิตอล OML86 จอLED ยี่ห้อ MIZUDA

ราคา 18,740.-
Digital power meter 96x96Digital power meter 96x96

Digital meter หน้าตู้แบบต่างๆให้เลือก พร้อมราคา

เลือกใช้รุ่นมิเตอร์ได้

M30 จอ LCD MIZUDA  = 2,600.-

M30HM วัดฮาร์โมนิคได้ MIZUDA = 3,500.-
PM2230 Schneider = 5,600.-
M1M 12 MODBUS ABB = 4,500.-
โวลมิเตอร์ดิจิตอล  แอมป์มิเตอร์ดิจิตอลโวลมิเตอร์ดิจิตอล  แอมป์มิเตอร์ดิจิตอล

Digital Volt meter และ Digital Amp meter

-ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ รุ่น V40 จอ LED MIZUDA  = 1,100.-
-ดิจิตอลแอมป์มิเตอร์ รุ่น A40 จอ LED MIZUDA  = 1,100.-

ตู้MDB 3P250A ลูกย่อย4 และ6ช่อง (NF250+เบรกเกอร์)

ตู้MDB 3P250A ลูกย่อย4 และ6ช่อง (NF250+เบรกเกอร์)

ตู้ไฟฟ้าสำเร็จ เมนขนาด250A อุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้งใช้งาน

ตู้ไฟฟ้าสำเร็จ เมนขนาด250A
อุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้งใช้งาน
ตู้ MDB 250A
ตู้ไฟMDB รุ่น NF250 สำหรับหม้อแปลง 160kVA ผลิตจากเหล็ก EG. กันสนิม ภายในตู้เดินบัสบาร์ และชุดคอนโทรล อุปกรณ์พร้อมติดตั้งใช้งาน 
- เมนเบรกเกอร์ 3P250A 25kA
- ลูกย่อย  3P100A 10kA 
- สามารถสั่งเบรกเกอรเพิ่มได้อีก หรือเปลี่ยนแอมเป็นขนาดอื่นได้
-บัสบาร์เมน ขนาด 20x5mm.
-บัสบาร์ลูกย่อย ขนาด 15x3mm.
- พร้อมอุปกรณ์หน้าตู้ชุดมาตรฐาน
- น้ำหนักตู้ประมาณ 27กก.(รุ่นNF250 F4) และ 29กก.(รุ่นNF250 F6)
-มีสินค้าในสต็อก พร้อมส่ง
ตู้ MDB 100A
ตู้ไฟMDB รุ่น NF250 สำหรับหม้อแปลง 160kVA ผลิตจากเหล็ก EG. กันสนิม ภายในตู้เดินบัสบาร์ และชุดคอนโทรล อุปกรณ์พร้อมติดตั้งใช้งาน 
- เมนเบรกเกอร์ 3P250A 25kA
- ลูกย่อย  3P100A 10kA 
- สามารถสั่งเบรกเกอรเพิ่มได้อีก หรือเปลี่ยนแอมเป็นขนาดอื่นได้
-บัสบาร์เมน ขนาด 20x5mm.
-บัสบาร์ลูกย่อย ขนาด 15x3mm.
- พร้อมอุปกรณ์หน้าตู้ชุดมาตรฐาน
- น้ำหนักตู้ประมาณ 27กก.(รุ่นNF250 F4) และ 29กก.(รุ่นNF250 F6)
-มีสินค้าในสต็อก พร้อมส่ง
ตู้ MDB  250a
ตู้ไฟMDB รุ่น NF250 สำหรับหม้อแปลง 160kVA
ผลิตจากเหล็ก EG. กันสนิม ภายในตู้เดินบัสบาร์ และ

ชุดคอนโทรล อุปกรณ์พร้อมติดตั้งใช้งาน 
- เมนเบรกเกอร์ 3P250A 25kA
- ลูกย่อย  3P100A 10kA
- สามารถสั่งเบรกเกอรเพิ่มได้อีก หรือเปลี่ยนแอมเป็นขนาดอื่นได้
-บัสบาร์เมน ขนาด 20x5mm.
-บัสบาร์ลูกย่อย ขนาด 15x3mm.
- พร้อมอุปกรณ์หน้าตู้ชุดมาตรฐาน
- น้ำหนักตู้ประมาณ 27กก.(รุ่นNF250 F4)
  และ 29กก.(รุ่นNF250 F6)
- มีสินค้าในสต็อก พร้อมส่ง
  รายการของในตู้ ยี่ห้อ
1 ตู้ฝาจม เหล็กกันสนิมEG หนา1.0mm. PRI
2 วายริ่ง PRI
3 Volt meter 96x96 500V  MIZUDA
4 Amp meter250/5  96x96 500V  MIZUDA
5 Volt selector หน้าเงิน MIZUDA
6 Amp selector หน้าเงิน MIZUDA
7 CT MSQ-40 250/5 x3
MIZUDA
8 FUSE HOLDER 10x38+FUSE 6A x3
PRI
9 PILOT LAMP R Y B 220V 22MM. x3
PRI
10 ป้ายคล้อง x3
PRI
  รายการของในตู้ ยี่ห้อ
1 ตู้ฝาจม เหล็กกันสนิม EG หนา1.0mm. PRI
2 วายริ่ง PRI
3 Volt meter 96x96 500V  MIZUDA
4 Amp meter250/5  96x96 500V  MIZUDA
5 Volt selector หน้าเงิน MIZUDA
6 Amp selector หน้าเงิน MIZUDA
7 CT MSQ-40 250/5 x3 MIZUDA
8 FUSE HOLDER 10x38+FUSE 6A x3 PRI
9 PILOT LAMP R Y B 220V 22MM. x3 PRI
10 ป้ายคล้อง x3 PRI

ตู้เมน250A ลูก4ช่อง (รุ่น NF250 F4+เบรกเกอร์)

ตู้ไฟ รุ่น NF250 F4 พร้อมเบรกเกอร์
เป็นตู้ขนาดเมน 3P250A  ช่องใส่ลูกย่อย 4ช่อง เดินพร้อมบัสบาร์ทุกช่อง โดยลูกย่อยสามารถใส่เบรกเกอร์ MITSUBISHI รุ่น NF63 และ NF125 ได้
- ตู้ขนาด กxสxล = 70x100x20cm
- เมนเบรกเกอร์ 3P250A 25kA
- ลูกย่อย  3P100A 10kA x2ลูก
- สามารถสั่งเบรกเกอรเพิ่มได้อีก
  หรือเปลี่ยนแอมเป็นขนาดอื่นได้
ตู้ไฟ รุ่น NF250 F4 พร้อมเบรกเกอร์
เป็นตู้ขนาดเมน 3P250A  ช่องใส่ลูกย่อย 4ช่อง
เดินพร้อมบัสบาร์ทุกช่อง โดยลูกย่อยสามารถใส่เบรกเกอร์ MITSUBISHI รุ่น NF63 และ NF125 ได้
- ตู้ขนาด กxสxล = 70x100x20cm
- เมนเบรกเกอร์ 3P250A 25kA
- ลูกย่อย  3P100A 10kA x2ลูก
- สามารถสั่งเบรกเกอรเพิ่มได้อีก
  หรือเปลี่ยนแอมเป็นขนาดอื่นได้
ตำแหน่ง รายการเบรกเกอร์ ยี่ห้อ จำนวน
F0 เบรกเกอร์ 3P250/250 25kA NF250CV MITSUBISHI 1
F1, F2 เบรกเกอร์ 3P100/125 10kA NF125CV MITSUBISHI 2
ตำแหน่ง              รายการเบรกเกอร์                   
F0           เบรกเกอร์ 3P250/250 25kA NF250CV MITSUBISHI x1ตัว
F1,F2     เบรกเกอร์ 3P100/125 10kA NF125CV MITSUBISHI x2ตัว
  

  

เบรกเกอร์ลูกย่อย F1-F4 เปลี่ยนและเพิ่มได้
เป็นรุ่น NF63CV 3P มีให้เลือก 6,10,16,20,25,32,40,50,63A
โดยคิดราคา 1,200.-/ตัว
หรือรุ่น NF125CV 3P มีให้เลือก 50,63,80,100,125A
โดยคิดราคา 2,100.-/ตัว

เบรกเกอร์ลูกย่อย F1-F6 เปลี่ยนและเพิ่มได้
เป็นรุ่น NF63CV 3P มีให้เลือก 6,10,16,20,25,32,40,50,63A
โดยคิดราคา 1,200.-/ตัว
หรือรุ่น NF125CV 3P มีให้เลือก 50,63,80,100,125A
โดยคิดราคา 2,100.-/ตัว

ราคา 19,590.-

ตู้เมน250A ลูก6ช่อง (รุ่น NF250 F6+เบรกเกอร์)

ตู้ไฟ รุ่น NF250 F6 พร้อมเบรกเกอร์
เป็นตู้ขนาดเมน 3P250A  ช่องใส่ลูกย่อย 6ช่อง เดินพร้อมบัสบาร์ทุกช่อง โดยลูกย่อยสามารถใส่เบรกเกอร์ MITSUBISHI รุ่น NF63 และ NF125 ได้
- ตู้ขนาด กxสxล = 70x110x20cm
- เมนเบรกเกอร์ 3P250A 25kA
- ลูกย่อย  3P100A 10kA x4ลูก
- สามารถสั่งเบรกเกอรเพิ่มได้อีก
  หรือเปลี่ยนแอมเป็นขนาดอื่นได้
ตู้ไฟ รุ่น NF250 F6 พร้อมเบรกเกอร์
เป็นตู้ขนาดเมน 3P250A  ช่องใส่ลูกย่อย 6ช่อง
เดินพร้อมบัสบาร์ทุกช่อง โดยลูกย่อยสามารถใส่เบรกเกอร์ MITSUBISHI รุ่น NF63 และ NF125 ได้
- ตู้ขนาด กxสxล = 70x110x20cm
- เมนเบรกเกอร์ 3P250A 25kA
- ลูกย่อย  3P100A 10kA x4ลูก
- สามารถสั่งเบรกเกอรเพิ่มได้อีก
  หรือเปลี่ยนแอมเป็นขนาดอื่นได้
ตำแหน่ง รายการเบรกเกอร์ ยี่ห้อ จำนวน
F0 เบรกเกอร์ 3P250/250 25kA NF250CV MITSUBISHI 1
F1- F4 เบรกเกอร์ 3P100/125 10kA NF125CV MITSUBISHI 4
ตำแหน่ง              รายการเบรกเกอร์                    
F0          เบรกเกอร์ 3P250/250 25kA NF250CV MITSUBISHI x1ตัว
F1-F4    เบรกเกอร์ 3P100/125 10kA NF125CV MITSUBISHI x4ตัว

  

เบรกเกอร์ลูกย่อย F1-F4 เปลี่ยนและเพิ่มได้
เป็นรุ่น NF63CV 3P มีให้เลือก 6,10,16,20,25,32,40,50,63A
โดยคิดราคา 1,200.-/ตัว
หรือรุ่น NF125CV 3P มีให้เลือก 50,63,80,100,125A
โดยคิดราคา 2,100.-/ตัว

เบรกเกอร์ลูกย่อย F1-F6 เปลี่ยนและเพิ่มได้
เป็นรุ่น NF63CV 3P มีให้เลือก 6,10,16,20,25,32,40,50,63A
โดยคิดราคา 1,200.-/ตัว
หรือรุ่น NF125CV 3P มีให้เลือก 50,63,80,100,125A
โดยคิดราคา 2,100.-/ตัว

ราคา 24,790.-


ตู้เปล่า พร้อมฐาน(ไม่รวมบัสบาร์)

ตู้เปล่า 4ช่อง รุ่น NF F4

- สำหรับใช้กับ เบรกรเกอร์MITSUBISHI รุ่น NF63,125,250 และ SQUARE D รุ่น EZC100,250
- ขนาดตู้ กxสxล =70x100x20cm
- ผลิตจากเหล็ก EG. กันสนิม 1mm
- ฐานเบรกเกอร์สามารถปรับระดับสูงได้เพื่อปรับใช้กับเบรกเกอรมิซูบิชิ และสแควดี รุ่น EZC
- น้ำหนักตู้ประมาณ 24กก.
- สำหรับใช้กับ เบรกรเกอร์MITSUBISHI รุ่น NF63,125,250
  และ SQUARE D รุ่น EZC100,250

- ขนาดตู้ กxสxล =70x100x20cm
- ผลิตจากเหล็ก EG. กันสนิม 1mm
- ฐานเบรกเกอร์สามารถปรับระดับสูงได้เพื่อปรับใช้
  กับเบรกเกอรมิซูบิชิ และสแควดี รุ่น EZC
- น้ำหนักตู้ประมาณ 24กก.

4ช่อง ราคา 4,000.-

ตู้เปล่า 6ช่อง รุ่น NF F6

- สำหรับใช้กับ เบรกรเกอร์MITSUBISHI รุ่น NF63,125,250 และ SQUARE D รุ่น EZC100,250
- ขนาดตู้ กxสxล =70x110x20cm
- ผลิตจากเหล็ก EG. กันสนิม 1mm
- ฐานเบรกเกอร์สามารถปรับระดับสูงได้เพื่อปรับใช้กับเบรกเกอรมิซูบิชิ และสแควดี รุ่น EZC
- น้ำหนักตู้ประมาณ 25กก.
- สำหรับใช้กับ เบรกรเกอร์MITSUBISHI รุ่น NF63,125,250
  และ SQUARE D รุ่น EZC100,250

- ขนาดตู้ กxสxล =70x110x20cm
- ผลิตจากเหล็ก EG. กันสนิม 1mm
- ฐานเบรกเกอร์สามารถปรับระดับสูงได้เพื่อปรับใช้
  กับเบรกเกอรมิซูบิชิ และสแควดี รุ่น EZC
- น้ำหนักตู้ประมาณ 25กก.

6ช่อง ราคา 4,300.-

น้ำหนักเบรกเกอร์ MITSUBISHI
- รุ่น NF63 นน.0.6กก.
- รุ่น NF125 นน.0.8กก.
- รุ่น NF250 นน. 1.6กก.


น้ำหนักเบรกเกอร์ MITSUBISHI
- รุ่น NF63 นน.0.6กก.
- รุ่น NF125 นน.0.8กก.
- รุ่น NF250 นน. 1.6กก.

ตู้มิเตอร์เปล่า รุ่นฝาลอยลด

ตู้มิเตอร์ 9ช่อง พร้อมฝาอะคิลิลคใสกันฝุ่น

- สำหรับใส่มิเตอร์กิโลวัตต์ฮาว 2สาย ทั่วไป และMITSUBISHI รุ่น MF-33E 1P2W  - ขนาดตู้ กxสxล =60x80x15cm
- ผลิตจากเหล็ก EG. กันสนิม 1mm
- ใส่มิเตอร์สูงสุด 9ลูก
- หน้าตู้ติดฝาหน้ากากอะคลิลิคใส ชนิดกันฝุ่น
- สำหรับใส่มิเตอร์กิโลวัตต์ฮาว 2สาย ทั่วไป และMITSUBISHI รุ่น MF-33E 1P2W
-
ขนาดตู้ กxสxล =60x80x15cm
- ผลิตจากเหล็ก EG. กันสนิม 1mm
- ใส่มิเตอร์สูงสุด 9ลูก
- หน้าตู้ติดฝาหน้ากากอะคลิลิคใส ชนิดกันฝุ่น


ราคา 2,700.-

ตู้สแตนเลส งานกรมทางหลวง
ตู้สแตนเลส กันฝน คุมแสงสว่าง ขนาด 40x60x25

ตู้ไฟ สแตนเลส กันฝนฝา1ชั้น
เป็นตู้ขนาดสแตนเลส กันฝนใช้งาน กรมทางหลวงชนบท คุมด้วยโฟโตสวิทซ์
- ตู้ขนาด กxสxล = 40x60x25cm
-สแตนเลส304 หนา 2mm
- สามารถสั่งวายริ่ง และ สั่งอุปกรณ์ในตู้ได้
  หรือเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆได้

ตู้เปล่า ราคา 9,000.-

ตู้+วายริ่ง ราคา 10,500.-

ตู้+วายริ่ง+อุปกรณ์ตามรายการ ราคา 16,000.-


แผ่นช่องเกล็ดระบายอากาศ สำหรับตู้ไฟ

อุปกรณ์เสริม เกล็ดระบายตู้ไฟ 10x15cm

- สำหรับใช้ติดเสริมกับ ตู้ไฟ เพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศ และระบายความร้อนภายในตู้
- ขนาดแผ่น กxส =10x15
- ขนาดช่องเกล็ดสูง 4mm
- ผลิตจากเหล็ก EG. กันสนิม 1mm - นน. 90กรัม

- สำหรับใช้ติดเสริมกับ ตู้ไฟ เพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศ และระบายความร้อนภายในตู้
- ขนาดแผ่น กxส =10x15
- ขนาดช่องเกล็ดสูง 4mm
- ผลิตจากเหล็ก EG. กันสนิม 1mm
- นน. 90กรัม

ราคา 200.-

บาร์ลัก 400A เฟส R S T ขนาด 30x5mm.

บาร์สำเร็จ สำหรับเข้าสายได้สะดวก ง่ายขึ้น

บาร์ลัก 400 A เฟส R S T
-บาร์ลักใช้ต่อเข้าหัว-ท้ายเบรกเกอร์ขนาด 300-400 A ขนาดมาตรฐาน
-ใช้ต่อกับเบรกเกอร์ยี่ห้อต่างๆ ได้แก่ Mitsubishi รุ่น NF400, SquareD รุ่น EZC400 , Schneider      รุ่นCVS400 / NSX400 , ABB ขนาด 3P320-400A รุ่น A3 / XT5
-เป็นบาร์ใช้สำหรับต่อเข้าหัว หรือท้ายเบรกเกอร์ เพื่อใช้รับหางปลา (ให้ง่ายต่อการเข้าหางปลา) หรือใช้เพื่อต่อบาร์ ให้บาร์แต่ละเฟสอยู่ห่างกัน (เพื่อความปลอดภัย)
-วัสดุ: ทองแดง -ขนาด: 30x5 มิลลิเมตร
-1 ชุด: บาร์เปล่า 3 ชิ้น ตามรูป (ไม่ได้พ่นสี และไม่มีน็อตไปให้)
บาร์ลัก 400 A เฟส R S T
-บาร์ลักใช้ต่อเข้าหัว-ท้ายเบรกเกอร์ขนาด 300-400 A ขนาดมาตรฐาน
-ใช้ต่อกับเบรกเกอร์ยี่ห้อต่างๆ ได้แก่ Mitsubishi รุ่น NF400, SquareD รุ่น EZC400 ,
Schneider  รุ่นCVS400 / NSX400 , ABB ขนาด 3P320-400A รุ่น A3 / XT5
-เป็นบาร์ใช้สำหรับต่อเข้าหัว หรือท้ายเบรกเกอร์ เพื่อใช้รับหางปลา
  (ให้ง่ายต่อการเข้าหางปลา) หรือใช้เพื่อต่อบาร์ ให้บาร์แต่ละเฟสอยู่ห่างกัน     
(เพื่อความปลอดภัย)
-วัสดุ: ทองแดง -ขนาด: 30x5 มิลลิเมตร
-1 ชุด: บาร์เปล่า 3 ชิ้น ตามรูป (ไม่ได้พ่นสี และไม่มีน็อตไปให้)

ราคา 800.-


บาร์ลัก 100- 400Aทองแดงชุปเงิน

บาร์สำเร็จ สำหรับเข้าสายได้สะดวก ง่ายขึ้น

บาร์สำเร็จ 3 ขนาด

บาร์ลัก บาร์ทองแดงชุปเงิน สำเร็จต่อกับเบรกเกอร์100-400Aขนาดมาตรฐาน
- ต่อกับเบรกเกอร์ยี่ห้อต่างๆ ได้แก่ Mitsubishi รุ่น NF125-400 SquareD รุ่น EZC100-400 , Schneider      รุ่นCVS100-400 / NSX100400 , ABB รุ่น A1-3 / XT1-5
- เป็นบาร์ใช้สำหรับต่อเข้าหัว หรือท้ายเบรกเกอร์ เพื่อใช้รับหางปลา (ให้ง่ายต่อการเข้าหางปลา) หรือใช้เพื่อต่อบาร์ ให้บาร์แต่ละเฟสอยู่ห่างกัน (เพื่อความปลอดภัย)
- วัสดุ: ทองแดง ชุปเงิน
- 1 ชุด: บาร์เปล่า 3 ชิ้น ตามรูป (ไม่มีน็อตไปให้) 
บาร์ลัก100A, 125A ขนาด 15x4mm
ขนาดหน้าตัดบาร์ กว้างxหนา = 15x4mm
รูขนาด M8
รับกระแสได้ถึง 125A
ใช้ต่อกับเบรกเกอร์ยี่ห้อต่างๆ ได้แก่ Mitsubishi รุ่น NF125   SquareD รุ่น EZC100 , Schneider      รุ่นCVS100 / NSX100 , ABB รุ่น A1 / XT1,2


บาร์ลัก250A ขนาด 20x5mm
ขนาดหน้าตัดบาร์ กว้างxหนา = 20x5mm
รูขนาด M8
รับกระแสได้ถึง 250A
ใช้ต่อกับเบรกเกอร์ยี่ห้อต่างๆ ได้แก่ Mitsubishi รุ่น NF250   SquareD รุ่น EZC250 , Schneider      รุ่นCVS250 / NSX250 , ABB รุ่น A2 / XT3,4

บาร์ลัก400A ขนาด 28x6mm
ขนาดหน้าตัดบาร์ กว้างxหนา = 28x6mm
รูขนาด M10ฝั่งต่อกับเบรกเกอร์ และ M12 ฝั่งต่อกับหางปลาหรือบัสบาร์
รับกระแสได้ถึง 250A
ใช้ต่อกับเบรกเกอร์ยี่ห้อต่างๆ ได้แก่ Mitsubishi รุ่น NF400   SquareD รุ่น EZC400 , Schneider      รุ่นCVS400 / NSX400 , ABB รุ่น A3 / XT5
 

บาร์ 100A ราคา 119.-

บาร์ 250A ราคา 269.-

บาร์ 400A ราคา 490.-

แผ่นปิดหน้ามิเตอร์อะคลิลิค

ฝามิเตอร์อะคลิลิค

ครอบปิดหน้ามิเตอร์กิโลวัตฮาว

มี 3 รุ่น

ฝามิเตอร์อะคริลิค  ใช้ครอบปิดหน้ามิเตอร์กิโลวัตฮาว มี3แบบ
ช่วยให้งานตู้เรียบร้อย มีรุ่น กันฝุ่น  กันน้ำ
วัสดุ : อะคลิลิคใสคุณภาพดี (มีขอบยางสำหรับรุ่นกันฝุ่น กันน้ำ)

แบบที่1
ฝาอะคริลิคหน้ามิเตอร์ภายใน 116x116mm
ขนาด กว้างxสูง = 116x116mm
ขนาดช่องเจาะ กว้างxสูง = 100x100mm

แบบที่2
ฝาอะคริลิคหน้ามิเตอร์กันฝุ่น 118x118mm
มีขอบยางช่วยกันฝุ่นเข้าตู้มิเตอร์
ขนาด กว้างxสูง = 118x118mm
ขนาดช่องเจาะ กว้างxสูง = 92x92mm

แบบที่3
ฝาอะคริลิคหน้ามิเตอร์3Pกันฝุ่นกันน้ำ 146x186mm
มีขอบยางช่วยกันน้ำและฝุ่นเข้าตู้มิเตอร์ แนะนำให้ยึดสกรูเข้ากับด้านหลังฝาเพื่อฝาแนบติดแน่นกับตู้ไฟ
ขนาด กว้างxสูง = 146x186mm
ขนาดช่องเจาะ กว้างxสูง = 119.5x160mm

ฝาภายใน116x116 ราคา 28.-

ฝากันฝุ่น118x118 ราคา 56.-

ฝากันน้ำ146x186 ราคา 77.-

สนใจสั่งซื้อตู้ไฟ หรือสอบถามเรา Tel: 085-179-5939
หรือ
Add Line ID: pri234