สวิทซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ และแบบแมนนวล

ATS & CHANGEOVER SWITCH

geya relay

บริษัท PRI PRODUCTS นำเข้าอุปกรณ์ATS 4P 380V Automatic transfer switch  สวิทซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ   และ Changeover switch 3P และ 4P แบบ Manual (MTS หรือ CHG)  ยี่ห้อ CSQ

บริษัท PRI PRODUCTS นำเข้าอุปกรณ์ATS 4P 380V Automatic transfer switch  สวิทซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ   และ Changeover switch 3P และ 4P แบบ Manual (MTS หรือ CHG)  ยี่ห้อ CSQ

ATS 4P 380V Automatic transfer switch

ATS 4P 380V Automatic transfer switch

สวิทซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ
รุ่น HYCQ1 (รหัสเดิม GLOQ1)

ATS ใช้ทำหน้าที่เป็นสวิทซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ1-0-2  โดยจะทำงานสับแหล่งจ่ายอัติโนมัติ ตามที่ตั้งค่าไว้ระหว่าง2แฟล่งจ่าย (โดยทั่วไปใช้งานสลับระหว่างไฟหลวง และไฟปั่น) เวลาในการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายภายใน 1 วินาที และมีด้ามบิดใช้ในยามฉุกเฉิน หรือต้องการสับแบบแมนนวล
-พิกัดกระแส 63, 100, 125, 250,400, 630A ให้เลือก
-ATS class : PC
-มาตรฐาน : IEC60947-6-1
ATS ใช้ทำหน้าที่เป็นสวิทซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ1-0-2  โดยจะทำงานสับแหล่งจ่ายอัติโนมัติ ตามที่ตั้งค่าไว้ระหว่าง2แฟล่งจ่าย (โดยทั่วไปใช้งานสลับระหว่างไฟหลวง และไฟปั่น) เวลาในการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายภายใน 1 วินาที และมีด้ามบิดใช้ในยามฉุกเฉิน หรือต้องการสับแบบแมนนวล
-มีพิกัดกระแส 63, 100, 125, 250, 400, 630A
-ATS class : PC
-มาตรฐาน : IEC60947-6-1

ATS 4P63A และ 100A ราคา 3,520.-

ATS 4P125A ราคา 5,000.-

ATS 4P250A ราคา 7,500.-

ATS 4P400A ราคา 15,000.-

ATS 4P630A ราคา 17,000.-


MTS Changeover switch 3P และ 4P แบบ Manual

MTS Changeover switch 3P และ 4P แบบ Manual

สวิทซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ แบบแมนนวล
รุ่น HYCG1Z (รหัสเดิมGLOG1Z)

Changeover  switch (MTS หรือ CHG) ใช้ทำหน้าที่เป็นสวิทซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ1-0-2  โดยจะทำงานสับแหล่งจ่ายด้วยมือ แบบแมนนวล โดยใช้ด้ามบิดในการ เปิด-ปิด
- พิกัดกระแส 63, 100, 125, 250,400, 630A ให้เลือก
-Use category : AC-21, 22, 23B
-มาตรฐาน : IEC/EN 60947-1
Changeover  switch (MTS หรือ CHG) ใช้ทำหน้าที่เป็นสวิทซ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ1-0-2  โดยจะทำงานสับแหล่งจ่ายด้วยมือ แบบแมนนวล โดยใช้ด้ามบิดในการ เปิด-ปิด
- มีพิกัดกระแส 63, 100, 125, 250,400, 630A
-Use category : AC-21, 22, 23B
-มาตรฐาน : IEC/EN 60947-1

MTS 3P63A ราคา 2,500.-

MTS 4P100A ราคา 1,600.-

MTS 4P125A ราคา 2,500.-

MTS 4P250A ราคา 3,500.-

MTS 4P400A ราคา 7,000.-

MTS 4P630A ราคา 8,500.-